Varaosatiskin valmentajat

Motonetin palveluvastaavat ovat varaosamyynnin esimiehiä. Palveluvastaavilta hoituvat monet tavaratalon työt kuten asiakaspalvelu varaosamyynnin tiskillä, myymälässä ja Motomaatissa, tilauksien tekeminen sekä varaosien hyllytys. Tärkeimpänä palveluvastaavan työtehtävänä kuitenkin on varaosamyyjien valmentavana esimiehenä toimiminen. Miten vastaavia tuetaan työssään? Millaisia koulutuksia Broman Group tarjoaa esimiestyössä kehittymiselle? Entä mitä tarkoittaa valmentava esimiestyö? Kokosimme vastaukset kysymyksiin vastaaviemme Roopen ja Juhon avulla, lue koko juttu alta!

Koulutuksista uutta oppia vastaavan työhön

Työ tekijäänsä opettaa vai opettaako? Käytännön kokemuksen ja teoriapohjan tärkeyttä unohtamatta, vastaavan työssä korostuu kuitenkin halu kehittyä. Kehittymisen tueksi Broman Group tarjoaakin sisäisiä ja ulkoisia koulutuksia sekä tutkintoja. Vastaavien ja muiden esimiestyötä tekevien opastamiseen ja kouluttamiseen panostetaankin esimerkiksi työn ohella käytävillä lähiesimiesvalmennuksella ja lähiesimiestyön ammattitutkinnolla.

"Lähiesimiestyön ammattitutkinnosta sekä esimiesvalmennuksesta sai uutta perspektiiviä siihen, miten asioita voi tehdä. Kätevää on, että verkossa olevaan valmennukseen voi myös halutessaan jälkikäteen palata " -Roope

Työyhteisö vastaavien tukena

Koulutusten lisäksi vastaavat saavat tukea toisitaan myös kentällä. Jokapäiväisessä työssään vastaavat kokevatkin tärkeäksi kollegoilta ja päälliköiltä saatavan vertaistuen. Motonet-tavarataloja on yli 30 ympäri Suomea, joten aina löytyy kaveri, joka on ollut samassa tilanteessa. Vastaavat kokoontuvat myös tasaisin väliajoin tavaratalon johtotiimin palavereihin, joissa he pääsevät jakamaan tietoa ja puimaan viikon polttavia asioita yhdessä.

"Olen vasta uusi palveluvastaavan tehtävässä, mutta viimeisen puolen vuoden aikana esimiestaitoni ovat kehittyneet paljon. Kollegoilta ja päälliköiltä saa aina apua ja uusia näkökulmia." - Juho

Valmentava esimiestyö

Ehdottomasti tärkeimpänä vastaavan tehtävänä on esimiestyö. Meillä vastaavia koulutetaan hyödyntämään roolissaan valmentavaa esimiesotetta, jolla pyritään tukemaan tiimin voimavarojen löytämistä ja tavoitteiden saavuttamista. 

"Esimiehen on tärkeää pystyä työskentelemään työntekijöiden kanssa samalla tasolla ja pitämään koko tiimin kasassa" - Juho.

Olennaista on myös yksilöllisten erojen huomioiminen sekä ratkaisukeskeisen ajattelu. Haluamme valmentavassa esimiestyössä korostaa esimiehen oivalluttavaa otetta. Tällöin esimies ei annakaan valmista vastausta, vaan pyrkii esimerkiksi kysymysten avulla tukemaan tiimiläistään oivaltamaan itse ratkaisun.

”Kannustava johtaminen on nykypäivää, tsempin kautta motivaatio pysyy hyvänä ja homma toimii" – Roope

 

Kiinnostaako palveluvastaavan työ? 

Lähde mukaan Roopen työpäivään katsomalla video alta!


Työkaveriksi meille? Kurkkaa alta avoimet tehtävät ja hae mukaan!

Teamtailor

Urasivu Teamtailorilta