156475

Motivoitunut henkilöstö menestyksen takana

Konsernin henkilöstön määrä on kasvanut voimakkaasti yhdessä liikevaihdon kanssa. Työntekijöiden osaaminen ja hyvinvointi ovat yritykselle tärkeitä asioita.

Työntekijöidemme kanssa on helppoa työskennellä. Osto-organisaatio on tehokas ja päätökset voidaan tehdä nopeasti. Innostunut ja motivoitunut henkilöstö on luonut yritykselle menestyksen avaimet.

 

"Olen saanut muokata tekemistä oman näköiseksi. Olen ollut 11 vuotta töissä, ja tykkään valtavasti työstäni. Tässä on vaihtelevat päivät, joten pysyy skarppina ja virkeänä."

 

Täällä voit tutustua työntekijöidemme erilaisiin työuriin ja työtehtäviin. Broman Group pyrkii kehittämään henkilöstöään vaativampiin tehtäviin työsuhteen edetessä. Haluamme tarjota työntekijöillemme mahdollisuuden kehittää omaa osaamista henkilökohtaisen motivaation mukaan.


Broman Group mahdollistaa monipuolisen tehtävänkierron eri työtehtävissä ja yrityksen palveluksessa työntekijöillämme on mahdollisuudet kasvaa vaativampiin tehtäviin kokemuksen karttuessa. Oma motivaatio ja sitoutuneisuus ovat ehtoja työssä kehittymiselle.

Heidi - kouluttautumalla myyjästä tavaratalopäälliköksi

 "Käymäni koulutukset ja eri työrooleissa oppimani taidot ovat luoneet vankan pohjan nykyisessä tavaratalopäällikön roolissani onnistumiselle."

Lue tarina

Marko – yritysmyyntivastaava tarttuu tilaisuuksiin

”Olen tässä vuosien aikana nähnyt, kuinka monipuolinen Broman Group on. Täällä saattaa jotain kiinnostavaa tulla eteen, vaikka ei tietoisesti etsi mitään uutta.” 

Lue tarina

Katri – kassavastaavan tarkkuudella ja asiakaspalvelijan asenteella

"Työpäivän aikana työskentelen kassatehtävien lisäksi myymälässä ja palvelen asiakkaita eri osastoilla. Ihmisten kanssa työskentely täydentää hienosti kassavastaavan tarkkuutta vaativia tehtäviä."

Lue tarina

 

 

Teamtailor

Urasivu Teamtailorilta