Meillä kehitysaskeleet otetaan juosten

Kehittymisestä puhutaan meillä Broman Groupissa paljon, ja uudistuminen on viety ihan konsernin arvoihin asti. Henkilöstömme onkin sitä mieltä, että yksi suuremmista vahvuuksistamme on kehittyminen. Tämä on varmasti totta, mutta mitä se meillä käytännössä tarkoittaa?

Jotta saisimme kysymykseen kattavan ja aidon vastauksen, kysyimme tätä kolmelta työkaveriltamme. He työskentelevät kaikki erilaisissa työtehtävissä ympäri konsernia. Keskustelimme siitä, mitä kehittyvä organisaatio meillä käytännössä tarkoittaa, miten kehittyminen näkyy työntekijöille ja millaisia ominaisuuksia voimakkaasti kehittyvän organisaation työntekijöillä olisi hyvä olla. Saimme mielenkiintoisia vastauksia ympäri organisaatiota hiukan eri näkökulmista.

Antti Tiitola, toimitusjohtaja, Broman Group Oy

"Kasvamme, kehitymme ja uudistamme toimintatapojamme jatkuvasti. Siihen tarvitsemme oikeat tekijät, joita saamme sekä rekrytoimalla että kouluttamalla omaa henkilöstöämme. Uudistuminen on kaupan alalla elinehto, ja se nähdään investointina tulevaisuuteen. Kaupan alan yrityksen on kehityttävä markkinoita nopeammin.

Uudistuvassa yrityksessä henkilöstön ammattitaitokin kehittyy ja syntyy tilaisuuksia tarttua uralla uusiinkin mahdollisuuksiin, joita avautuu yrityksen kasvun ja kehittymisen myötä. Näin voimme myös suojata työpaikkoja. Voimakkaasti kehittyvän organisaation henkilöstöllä on hyvä olla kilpailuhenkisyyttä, uteliaisuutta ja positiivista suhtautumista uuteen."

Kaisa Toivonen, varaosamyyjä, Motonet Oy

"Meillä kehittyvä organisaatio tarkoittaa, että firma pysyy ajan hermolla ja ajan tasalla vallitsevasta alan tilanteesta. Työntekijöille kehittyminen tarkoittaa uudistuksia, ja niiden myötä ammattitaidon lisääntymistä. Kehitymme työssämme oppimalla uutta, ja näin pystymme palvelemaan asiakkaita paremmin. Uudistuksia on helppo toteuttaa hyvien ja selkeiden ohjeiden avulla.

Kehittyminen tarkoittaa myös kasvamista, ja sitä kautta työpaikkakin on turvattu. Turvallisella työnantajalla on helppoa tehdä työtä. Työntekijöiden olisi hyvä olla muutoshalukkaita, myyntihenkisiä ja innokkaita oppimaan uutta. Meillä on yhdessä tekemisen kulttuuri, joten pitää olla halukas auttamaan työkaveria ja noudattamaan yhteisiä sääntöjä."

Terhi Leppänen, vastaanoton ryhmäpäällikkö, Broman Logistics Oy

"Toiminnan kasvaessa käymme läpi vanhoja toimintatapoja ja muokkaamme niistä tehokkaampia. Olemme kehittäneet osto- ja tilausprosesseja toimivammiksi vastaamaan kasvaneen kysynnän vaatimuksia. Kaikkia työn osa-alueita pitää säännöllisesti tarkastella ja kehittää, jos haluaa pärjätä. Meillä kehittyminen näkyy muuttuvina toimintatapoina, kasvavina tilausmäärinä ja saapuvan tavaran kuormina. Myös laitteistoa, kuten trukkeja tarvitaan enemmän, joten työnteossa tarvittavat välineetkin uudistuvat yrityksen kehittymisen myötä.

Työntekijät näkevät, että työtä riittää koko ajan, ja työ muuttuu kehityksen myötä sujuvammaksi ja monipuolisemmaksi. Kehittyminen myös kertoo, että työnantaja välittää työntekijöiden antamasta palautteesta. Uudistumista tapahtuu siis kaikkialla yrityksessä; suurissa jutuissa, kuten osto- ja tilauskäytännöt sekä pienemmissä jutuissa, kuten uuden merkkiset työkengät."

Työntekijän olisi hyvä olla ahkera ja valmis oppimaan uutta. Myös vaihteleviin päiviin on hyvä osata varautua; työtehtävät voivat vaihdella kesken päivän. Toivottavasti uusi työntekijä on avoin uusille jutuille ja uskaltaa kertoa huomioitaan sekä ideoitaan työnjohdolle."

Tätä kaikkea kehittyvä organisaatio meillä tarkoittaa. Mukaan mahtuu ainakin uusia toimintatapoja, yhdessä tekemistä, uuden oppimista, työntekijöiden kuuntelemista ja uusia mahdollisuuksia. Muun muassa näillä eväillä olemme onnistuneet pysymään alan kärjessä ja kehityksessä mukana. Meillä kehitysaskeleet otetaan juosten, sillä haluamme jatkossakin pysyä edelläkävijöinä. 

Tervetuloa mukaan kehittymään!

avoimet työpaikat
lähetä avoin hakemus tästä
Verkostoidu kanssamme ja saat tiedon meillä avautuvista tehtävistä
Teamtailor

Urasivu Teamtailorilta